Resultaten van Tristan Mestrom.

40m AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond7,4 sec.JPB 19,46 km/h
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond8,6 sec.JMP 16,74 km/h
40m hrd AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,4 sec.JPB 17,14 km/h
Meters maken 4min AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond850 m.JPB
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond775 m.JMP
Medicinbal stoten 1,5kg AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond2.80 mJMP
Vortex werpen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond13,00 m.JPB
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond7.50 m.JMP
Fietsband Slingeren AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond9,00 m.JPB
Verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond2.45 m.JMP
Hurk Hoogspringen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,65 mJPB
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.65 mJMP
Hoogspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.70 m.JMP
Meerkamp pupillen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond263 punten.27eJPB