Resultaten van Sophie Cantelberg.

40 m14 september 2014LK Pupillen Kerkrade7.12 sec.MPB 20,22 km/h
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond7.25 sec.MPC 19,86 km/h
26 mei 20132e pupillen competitie Helmond7.57 sec.MPC 19,02 km/h
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond7.38 sec.MPC 19,51 km/h
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond7.75 sec.MMP 18,58 km/h
60 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond9.18 sec.MD 23,53 km/h
9 september 2018LK Junioren CD Venray91.12 sec.MD 2,37 km/h
9 september 2018LK Junioren CD Venray9.11 sec.8eMD 23,71 km/h
2 september 2018D-Spelen Amsterdam9.37 sec.MD 23,05 km/h
30 juni 20183e CD Competitie Kerkrade8.94 sec.7eMD 24,16 km/h
2 april 2018Test Wedstrijd Vught9.16 sec.10eMD 23,58 km/h
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.35 sec.MD 23,10 km/h
3 september 2017D-Spelen Amsterdam9.34 sec.32eMD 23,13 km/h
25 juni 2017LK Junioren CD Kerkrade9.27 sec.MD 23,30 km/h
25 juni 2017LK Junioren CD Kerkrade9.52 sec.12eMD 22,69 km/h
10 juni 20173e CD Competitie Sittard9.11 sec.10eMD 23,71 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert9.46 sec.11eMD 22,83 km/h
9 mei 2017Limbra Baancircuit Helmond9.39 sec.6eMD 23,00 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade9.58 sec.15eMD 22,55 km/h
13 april 2017Limbra Baancircuit Someren9.55 sec.4eMD 22,62 km/h
150 m6 juli 2018Limbra Avondwedstrijd Roermond22.15 sec.MD 24,38 km/h
600 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond2:07.29 min.MD 16,97 km/h
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond2:26.76 min.MPC 14,72 km/h
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond2:37.87 min.MPC 13,68 km/h
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond2:40.02 min.MMP 13,50 km/h
1000 m19 mei 20182e CD Competitie Weert4:03.53 min.19eMD 14,78 km/h
14 april 20181e CD Competitie Roermond3:57.55 min.15eMD 15,15 km/h
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond3:59.42 min.MD 15,04 km/h
13 april 2017Limbra Baancircuit Someren4:10.72 min.6eMD 14,36 km/h
14 september 2014LK Pupillen Kerkrade4:10.32 min.5eMPB 14,38 km/h
Balw 135/155 g14 september 2014LK Pupillen Kerkrade10.88 m.MPB
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond9.10 m.MPC
26 mei 20132e pupillen competitie Helmond8.44 m.MPC
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond9.49 m.MPC
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond5.97 m.MMP
Kogel 2 kg23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond6.60 m.MD
Speer 400 g22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond13.13 m.MD
Verspringen9 september 2018LK Junioren CD Venray4.08 m.5eMD
2 september 2018D-Spelen Amsterdam3.82 m.28eMD
6 juli 2018Limbra Avondwedstrijd Roermond4.02 m.MD
30 juni 20183e CD Competitie Kerkrade3.98 m.4eMD
19 mei 20182e CD Competitie Weert3.95 m.7eMD
14 april 20181e CD Competitie Roermond3.99 m.6eMD
2 april 2018Test Wedstrijd Vught3.98 m.6eMD
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond3.63 m.MD
3 september 2017D-Spelen Amsterdam3.54 m.35eMD
25 juni 2017LK Junioren CD Kerkrade3.80 m.12eMD
10 juni 20173e CD Competitie Sittard3.48 m.10eMD
27 mei 20172e CD Competitie Weert3.84 m.4eMD
9 mei 2017Limbra Baancircuit Helmond3.60 m.5eMD
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade3.51 m.10eMD
13 april 2017Limbra Baancircuit Someren3.25 m.9eMD
14 september 2014LK Pupillen Kerkrade3.04 m.MPB
26 mei 20132e pupillen competitie Helmond2.43 m.MPC
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond1.97 m.MMP
Hoogspringen22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1.25 m.MD
9 mei 2017Limbra Baancircuit Helmond1.15 m.5eMD
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond0.95 m.MPC
26 mei 20132e pupillen competitie Helmond0.85 m.MPC
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond0.90 m.MPC
Meerkamp pupillen14 september 2014LK Pupillen Kerkrade1021 punten.4eMPB
26 mei 20132e pupillen competitie Helmond991 punten.5eMPC
Meerkamp22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1469 punten.2eMD
50m9 september 2017Schulermeeting Lille (F)7.87 sec.MD 22,87 km/h
40m AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond6.6 sec.MPB 21,82 km/h
7 september 2014Athletics Champs Weert6.8 sec.MPB 21,18 km/h
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen6.7 sec.MPB 21,49 km/h
60m AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond10,3 sec.MPA 20,97 km/h
13 september 2015Finale AC Weert9,8 sec.MPA 22,04 km/h
28 juni 2015Athletics Champs Venray9.6 sec.MPA 22,50 km/h
40m hrd AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond7.1 sec.MPB 20,28 km/h
7 september 2014Athletics Champs Weert7.5 sec.MPB 19,20 km/h
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen7.3 sec.MPB 19,73 km/h
60m hrd AC5 juni 20163e Athletics Champs Someren10.9 sec.MPA 19,82 km/h
16 april 20161e Atletics Champs Helmond9.5 sec.MPA 22,74 km/h
13 september 2015Finale AC Weert11,0 sec.MPA 19,64 km/h
12 juli 2015Athletics Champs Someren10.9 sec.MPA 19,82 km/h
28 juni 2015Athletics Champs Venray11.6 sec.MPA 18,62 km/h
23 mei 2015Athletics Champs Someren10.2 sec.MPA 21,18 km/h
Meters maken 4min AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond950 m.MPB
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen875 m.MPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray950 m.MPB
Meters maken 6min AC5 juni 20163e Athletics Champs Someren1350 m.MPA
16 april 20161e Atletics Champs Helmond1450 m.MPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1350 m.MPA
12 juli 2015Athletics Champs Someren1375 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray1375 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren1375 m.MPA
Medicinbal stoten 1,5kg AC5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf4.90 mMPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray5.00 mMPB
Kogelstoten 2kg AC5 juni 20163e Athletics Champs Someren5.20 mMPA
16 april 20161e Atletics Champs Helmond5.20 mMPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond4.90 mMPA
12 juli 2015Athletics Champs Someren4.70 mMPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren4.80 mMPA
Vortex werpen AC5 juni 20163e Athletics Champs Someren16.00 m.MPA
16 april 20161e Atletics Champs Helmond10.50 m.MPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond15.00 m.MPA
13 september 2015Finale AC Weert17,00 m.MPA
12 juli 2015Athletics Champs Someren13.00 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray13.00 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren12.50 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond11.50 m.MPB
7 september 2014Athletics Champs Weert9.00 m.MPB
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf9.00 m.MPB
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen10.00 m.MPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray10.50 m.MPB
Fietsband Slingeren AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond11.50 m.MPB
7 september 2014Athletics Champs Weert11.00 m.MPB
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen10.00 m.MPB
Discuswerpen AC13 september 2015Finale AC Weert13,00 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray12.00 m.MPA
Verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.00 m.MPA
13 september 2015Finale AC Weert3,05 m.MPA
28 juni 2015Athletics Champs Venray3.05 m.MPA
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond3.10 m.MPB
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf2.85 m.MPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray2.85 m.MPB
Hurk Hoogspringen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond0.80 mMPB
7 september 2014Athletics Champs Weert0.85 mMPB
15 juni 2014Athletics Champs Heerlen0.80 mMPB
Hoogspringen AC5 juni 20163e Athletics Champs Someren1.05 m.MPA
16 april 20161e Atletics Champs Helmond1.05 m.MPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.15 m.MPA
12 juli 2015Athletics Champs Someren1.00 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren1.10 m.MPA
5 juli 2014Athletics Champs Landgraaf0.75 m.MPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray1.00 m.MPB
Polstok verspringen AC5 juni 20163e Athletics Champs Someren2.55 m.MPA
16 april 20161e Atletics Champs Helmond3.50 m.MPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.75 m.MPA
12 juli 2015Athletics Champs Someren3.05 m.MPA
23 mei 2015Athletics Champs Someren2.45 m.MPA