Resultaten van Mike Dahmen.

40 m24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond7.85 sec.JPC 18,34 km/h
60 m28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond10.13 sec.JPA 21,32 km/h
80 m24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond12.11 sec.JD 23,78 km/h
26 september 2015Clubkampioenschappen Roermond12.90 sec.JD 22,33 km/h
100 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond17.76 sec.JC 20,27 km/h
600 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1:42.65 min.JC 21,04 km/h
26 september 2015Clubkampioenschappen Roermond1:53.94 min.JD 18,96 km/h
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond2:27.01 min.JPC 14,69 km/h
800 m1 september 2018Scholieren Ontmoetng Saulheim (D)2:29.95 min.JC 19,21 km/h
19 mei 20182e CD Competitie Weert2:30.13 min.8eJC 19,18 km/h
14 april 20181e CD Competitie Roermond2:27.17 min.7eJC 19,57 km/h
10 juni 20173e CD Competitie Sittard2:31.25 min.9eJC 19,04 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert2:35.66 min.11eJC 18,50 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade2:39.69 min.13eJC 18,03 km/h
24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond2:42.32 min.JD 17,74 km/h
1000 m21 mei 20162e CD Competitie Someren3:34.82 min.9eJD 16,76 km/h
18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond3:45.11 min.13eJD 15,99 km/h
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond3:54.63 min.JPA 15,34 km/h
80 m Horden 76,2 cm21 mei 20162e CD Competitie Someren16.34 sec.7eJD 17,63 km/h
100 m Horden 84,0 cm19 mei 20182e CD Competitie Weert17.79 sec.5eJC 20,24 km/h
14 april 20181e CD Competitie Roermond18.38 sec.3eJC 19,59 km/h
27 mei 20172e CD Competitie Weert19.74 sec.9eJC 18,24 km/h
6 mei 20171e CD Competitie Kerkrade20.80 sec.10eJC 17,31 km/h
300 m Horden 76,2 cm10 juni 20173e CD Competitie Sittard51.63 sec.9eJC 20,92 km/h
Balw 135/155 g24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond11.31 m.JPC
Kogel 2 kg28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond5.30 m.JPA
Discus 1 kg24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond15.71 m.JD
18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond14.52 m.6eJD
Speer 400 g18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond13.66 m.15eJD
Speer 600 g (vanaf 1999)22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond17.07 m.JC
Verspringen9 september 2018LK Junioren CD Venray4.43 m.9eJC
26 september 2015Clubkampioenschappen Roermond3.25 m.JD
Hoogspringen22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1.55 m.JC
9 september 2018LK Junioren CD Venray1.50 m.5eJC
1 september 2018Scholieren Ontmoetng Saulheim (D)1.60 m.6eJC
19 mei 20182e CD Competitie Weert1.55 m.6eJC
14 april 20181e CD Competitie Roermond1.50 m.4eJC
24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond1.30 m.JD
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond1.05 m.JPA
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond0.80 m.JPC
Meerkamp22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond2144 punten.3eJC
60m AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond8.5 sec.JPA 25,41 km/h
60m hrd AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond11.4 sec.JPA 18,95 km/h
Meters maken 6min AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond1525 m.JPA
Vortex werpen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond26.50 m.JPA
Discuswerpen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond19.00 m.JPA
Verspringen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond3.40 m.JPA
Polstok verspringen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond3.30 m.JPA