Resultaten van Mathijs Hamers.

40 m28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond8.32 sec.JMP 17,31 km/h
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond8.62 sec.JMP 16,71 km/h
80 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond13.11 sec.JD 21,97 km/h
19 mei 20182e CD Competitie Weert12.85 sec.15eJD 22,41 km/h
14 april 20181e CD Competitie Roermond12.86 sec.16eJD 22,40 km/h
600 m22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond2:09.45 min.JD 16,69 km/h
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond2:40.00 min.JMP 13,50 km/h
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond2:40.83 min.JMP 13,43 km/h
Balw 135/155 g28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond9.37 m.JMP
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond8.04 m.JMP
Kogel 3 kg14 april 20181e CD Competitie Roermond5.73 m.6eJD
Speer 400 g22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond12.95 m.JD
Verspringen19 mei 20182e CD Competitie Weert3.27 m.14eJD
Hoogspringen22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond0.95 m.JD
28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond0.75 m.JMP
11 mei 2013Blokmeerkamp Roermond0.60 m.JMP
Meerkamp22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1036 punten.10eJD
40m AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond7,8 sec.JPB 18,46 km/h
12 juli 2015Athletics Champs Someren7.3 sec.JPB 19,73 km/h
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond7.6 sec.JPC 18,95 km/h
6 april 2014Athletics Champs Roermond8.2 sec.JPC 17,56 km/h
60m AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond10.42 sec.JPA 20,73 km/h
40m hrd AC12 juli 2015Athletics Champs Someren8.3 sec.JPB 17,35 km/h
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond8.6 sec.JPC 16,74 km/h
6 april 2014Athletics Champs Roermond8.9 sec.JPC 16,18 km/h
60m hrd AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond11.31 sec.JPA 19,10 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond10,9 sec.JPA 19,82 km/h
Meters maken 4min AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond975 m.JPB
12 juli 2015Athletics Champs Someren925 m.JPB
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond900 m.JPC
18 mei 2014Athletics Champs Venray925 m.JPC
6 april 2014Athletics Champs Roermond800 m.JPC
Meters maken 6min AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond1400 m.JPA
21 mei 2017Athletics Champs Roermond1425 m.JPA
Medicinbal stoten 1,5kg AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond5.10 mJPB
28 juni 2015Athletics Champs Venray3.60 mJPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray3.80 mJPC
Kogelstoten 2kg AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond6,10 mJPA
Vortex werpen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond21.50 m.JPA
21 mei 2017Athletics Champs Roermond16,50 m.JPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond17.00 m.JPB
12 juli 2015Athletics Champs Someren13.00 m.JPB
28 juni 2015Athletics Champs Venray14.50 m.JPB
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond17.00 m.JPC
18 mei 2014Athletics Champs Venray12.00 m.JPC
6 april 2014Athletics Champs Roermond9.50 m.JPC
Fietsband Slingeren AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond20.00 m.JPA
12 juli 2015Athletics Champs Someren10.50 m.JPB
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond9.50 m.JPC
6 april 2014Athletics Champs Roermond9.00 m.JPC
Verspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.05 m.JPB
28 juni 2015Athletics Champs Venray2.65 m.JPB
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond2.75 m.JPC
18 mei 2014Athletics Champs Venray2.15 m.JPC
Hurk Hoogspringen AC26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.85 mJPB
12 juli 2015Athletics Champs Someren0.80 mJPB
20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond0.70 mJPC
6 april 2014Athletics Champs Roermond0.65 mJPC
Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.95 m.JPA
21 mei 2017Athletics Champs Roermond1,00 m.JPA
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.05 m.JPB
28 juni 2015Athletics Champs Venray0.80 m.JPB
18 mei 2014Athletics Champs Venray0.85 m.JPC
Polstok verspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond3.85 m.JPA
21 mei 2017Athletics Champs Roermond3,45 m.JPA
Meerkamp pupillen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond396 punten.6eJPA
21 mei 2017Athletics Champs Roermond307 punten.27eJPA