Resultaten van Marwa Abassi.

40 m28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond8.73 sec.MPC 16,49 km/h
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond8.95 sec.MMP 16,09 km/h
8 september 2012LK Pupillen Kerkrade9.03 sec.MMP 15,95 km/h
12 mei 2012Blokmeerkampen Roermond9.01 sec.MMP 15,98 km/h
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond12.18 sec.MMP 11,82 km/h
23 april 2011Blokmeerkampen Roermond9.90 sec.MMP 14,55 km/h
600 m28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond2:57.45 min.MPC 12,17 km/h
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond3:02.60 min.MMP 11,83 km/h
8 september 2012LK Pupillen Kerkrade3:13.56 min.15eMMP 11,16 km/h
12 mei 2012Blokmeerkampen Roermond3:14.69 min.MMP 11,09 km/h
23 april 2011Blokmeerkampen Roermond3:17.68 min.MMP 10,93 km/h
Balw 135/155 g28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond8.81 m.MPC
22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond6.57 m.MMP
8 september 2012LK Pupillen Kerkrade7.21 m.MMP
12 mei 2012Blokmeerkampen Roermond3.59 m.MMP
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond5.55 m.MMP
23 april 2011Blokmeerkampen Roermond4.21 m.MMP
Verspringen22 september 2012Clubkampioenschappen Roermond2.22 m.MMP
8 september 2012LK Pupillen Kerkrade2.06 m.MMP
Hoogspringen28 september 2013Clubkampioenschappen Roermond0.55 m.MPC
12 mei 2012Blokmeerkampen Roermond0.60 m.MMP
24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond0.55 m.MMP
23 april 2011Blokmeerkampen Roermond0.65 m.MMP
Meerkamp pupillen8 september 2012LK Pupillen Kerkrade425 punten.12eMPC
40m AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond7.8 sec.MPB 18,46 km/h
40m hrd AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond8.9 sec.MPB 16,18 km/h
Meters maken 4min AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond825 m.MPB
Vortex werpen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond6.50 m.MPB
Fietsband Slingeren AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond9.00 m.MPB
Verspringen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond2.50 m.MPB
Hurk Hoogspringen AC20 september 2014Clubkampioenschappen AC Roermond0.60 mMPB