Resultaten van Manuela Zwick.

60 m19929.1 sec.MD 23,13 km/h
19919.1 sec.MD 23,13 km/h
19909.5 sec.MPA 22,18 km/h
80 m199411.1 sec.MC 25,40 km/h
100 m22 mei 2005Senioren competitie Gemert15.30 sec.Vrouwen 23,53 km/h
199514.26 sec.MB 25,25 km/h
150 m199321.9 sec.MC 24,39 km/h
200 m200430.9 sec.Vrouwen 23,12 km/h
199729.3 sec.MA 24,37 km/h
199628.8 sec.MB 24,79 km/h
400 m200471.12 sec.Vrouwen 20,25 km/h
600 m1993Kerkrade1:47.0 min.MC 20,19 km/h
1992Roermond1:52.2 min.MD 19,25 km/h
19911:53.8 min.MD 18,98 km/h
800 m26 augustus 2001LK-outdoor Roermond2:41.28 min.4eVrouwen 17,86 km/h
17 juni 2001Senioren Competitie Gemert2:44.10 min.Vrouwen 17,55 km/h
13 mei 2001Senioren Competitie Best2:41.8 min.Vrouwen 17,80 km/h
1997Roermond2:27.8 min.MA 19,49 km/h
1996Roermond2:30.1 min.MB 19,19 km/h
19952:33.50 min.MB 18,76 km/h
1994Roermond2:42.7 min.MC 17,70 km/h
1000 m1992Oosterhout3:28.8 min.MD 17,24 km/h
19913:34.8 min.MD 16,76 km/h
1990Roermond3:49.8 min.MPA 15,67 km/h
19884:12.4 min.MPB 14,26 km/h
1987Veldhoven4:36.2 min.MPC 13,03 km/h
Mijl19956:01.00 min.MB 16,05 km/h
3000 m1996Roermond12:13.80 min.MB 14,72 km/h
5000 m199622:32.0 min.MB 13,31 km/h
199524:00.2 min.MB 12,50 km/h
1994Roermond22:46.3 min.MC 13,17 km/h
60 m Horden 76,2 cm199213.5 sec.MD 15,72 km/h
199113.3 sec.MD 15,95 km/h
80 m Horden 76,2 cm199316.8 sec.MC 16,90 km/h
100 m Horden 76,2 cm1996Roermond18.4 sec.MB 19,31 km/h
100 m Horden 84,0 cm1997Roermond20.2 sec.MA 17,61 km/h
Balw 180/200 g199018.62 m.MPA
Kogel 2 kg1992Roermond9.98 m.MD
19918.31 m.MD
19906.67 m.MPA
Kogel 3 kg19968.56 m.MB
19958.29 m.MB
1994Roermond8.01 m.MC
19947.94 m.MC
19938.08 m.MC
Kogel 4 kg5 juni 2005Senioren competitie Veldhoven7.57 m.Vrouwen
22 mei 2005Senioren competitie Gemert7.57 m.Vrouwen
20047.72 m.Vrouwen
19977.39 m.MA
Discus 0,75 kg1992Roermond14.10 m.MD
Discus 1 kg200419.91 m.Vrouwen
2001Best15.11 m.Vrouwen
199620.94 m.MB
199313.00 m.MC
Speer 400 g1992Roermond19.88 m.MD
199114.47 m.MD
Speer 600 g (voor 1999)199719.30 m.MA
199619.36 m.MB
199520.80 m.MB
1994Roermond22.94 m.MC
199317.92 m.MC
Speer 600 g (vanaf 1999)200417.37 m.Vrouwen
2002Gemert18.67 m.Vrouwen
Verspringen5 juni 2005Senioren competitie Veldhoven3.80 m.Vrouwen
20043.94 m.Vrouwen
2002Gemert4.21 m.Vrouwen
19974.01 m.MA
19964.53 m.MB
19954.17 m.MB
19944.14 m.MC
19934.14 m.MC
19924.06 m.MD
19913.86 m.MD
19903.67 m.MPA
19883.36 m.MPB
Hoogspringen20041.15 m.Vrouwen
19971.30 m.MA
19961.40 m.MB
19931.25 m.MC
19921.27 m.MD
19911.15 m.MD
19901.10 m.MPA
6-Kamp MD19922264 punten.MD
19911978 punten.MD
7-Kamp MC (voor 1999)199327.55 punten.MC
7-kamp MB (voor 1999)1996Roermond3328 punten.MB
7-kamp MA/Vrouwen (vanaf 1999)2004Roermond1549 punten.Vrouwen
7-kamp MA/Vrouwen (voor 1999)1997Roermond2817 punten.MA