Resultaten van Lucas Falck.

40m AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond8.34 sec.JPB 17,27 km/h
2 juli 2017Athletics Champs Venray7.6 sec.JPB 18,95 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,1 sec.JPB 17,78 km/h
60m AC3 juni 20182e Athletics Champs Helmond10.6 sec.JPA 20,38 km/h
40m hrd AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.32 sec.JPB 15,45 km/h
2 juli 2017Athletics Champs Venray8.5 sec.JPB 16,94 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,7 sec.JPB 16,55 km/h
60m hrd AC1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray14.1 sec.JPA 15,32 km/h
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond13.7 sec.JPA 15,77 km/h
Meters maken 4min AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond800.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray800.00 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond750 m.JPB
Meters maken 6min AC1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray1200 m.JPA
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond1100.00 m.JPA
Team Estafette1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray2.49,4 min.JPA 0,00 km/h
Kogelstoten 2kg AC1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray4.70 mJPA
Vortex werpen AC1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray13.50 m.JPA
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond14.00 m.JPA
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond13.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray10.0 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond11,00 m.JPB
Fietsband Slingeren AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray9.5 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond9,50 m.JPB
Discuswerpen AC3 juni 20182e Athletics Champs Helmond12.50 m.JPA
Verspringen AC3 juni 20182e Athletics Champs Helmond2.70 m.JPA
Hurk Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.70 mJPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray0.65 mJPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,70 mJPB
Hoogspringen AC1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray0.90 m.JPA
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.75 m.JPB
Polstok verspringen AC1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray3.15 m.JPA
Meerkamp pupillen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond255 punten.8eJPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond227 punten.32eJPB