Resultaten van Lucas Falck.

40m AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond8.34 sec.JPB 17,27 km/h
2 juli 2017Athletics Champs Venray7.6 sec.JPB 18,95 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,1 sec.JPB 17,78 km/h
60m AC22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond11.87 sec.JPA 18,20 km/h
26 augustus 2018competitie Athletics Champs Venlo11.8 sec.JPA 18,31 km/h
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond10.6 sec.JPA 20,38 km/h
40m hrd AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.32 sec.JPB 15,45 km/h
2 juli 2017Athletics Champs Venray8.5 sec.JPB 16,94 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,7 sec.JPB 16,55 km/h
60m hrd AC8 september 2018Finale Athletics Champs Regio 16 Roermond13.4 sec.JPA 16,12 km/h
26 augustus 2018competitie Athletics Champs Venlo13.5 sec.JPA 16,00 km/h
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray14.1 sec.JPA 15,32 km/h
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond13.7 sec.JPA 15,77 km/h
Meters maken 4min AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond800.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray800.00 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond750 m.JPB
Meters maken 6min AC22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond1225 m.JPA
8 september 2018Finale Athletics Champs Regio 16 Roermond1150 m.JPA
26 augustus 2018competitie Athletics Champs Venlo1125 m.JPA
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray1200 m.JPA
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond1100.00 m.JPA
Team Estafette26 augustus 2018competitie Athletics Champs Venlo2:51.5 min.JPA 0,00 km/h
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray2.49,4 min.JPA 0,00 km/h
Kogelstoten 2kg AC8 september 2018Finale Athletics Champs Regio 16 Roermond4.30 mJPA
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray4.70 mJPA
Vortex werpen AC22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond15.50 m.JPA
8 september 2018Finale Athletics Champs Regio 16 Roermond15.50 m.JPA
26 augustus 2018competitie Athletics Champs Venlo16.5 m.JPA
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray13.50 m.JPA
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond14.00 m.JPA
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond13.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray10.0 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond11,00 m.JPB
Fietsband Slingeren AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray9.5 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond9,50 m.JPB
Discuswerpen AC22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond11.50 m.JPA
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond12.50 m.JPA
Verspringen AC22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond2.45 m.JPA
26 augustus 2018competitie Athletics Champs Venlo2.65 m.JPA
3 juni 20182e Athletics Champs Helmond2.70 m.JPA
Hurk Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.70 mJPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray0.65 mJPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,70 mJPB
Hoogspringen AC8 september 2018Finale Athletics Champs Regio 16 Roermond0.85 m.JPA
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray0.90 m.JPA
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.75 m.JPB
Polstok verspringen AC22 september 2018Clubkampioenschappen Roermond2.40 m.JPA
8 september 2018Finale Athletics Champs Regio 16 Roermond2.20 m.JPA
1 juli 20183e Athletics Champs regio 16 Venray3.15 m.JPA
Meerkamp pupillen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond255 punten.8eJPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond227 punten.32eJPB