Resultaten van Lucas Falck.

40m AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond8.34 sec.JPB 17,27 km/h
2 juli 2017Athletics Champs Venray7.6 sec.JPB 18,95 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,1 sec.JPB 17,78 km/h
40m hrd AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.32 sec.JPB 15,45 km/h
2 juli 2017Athletics Champs Venray8.5 sec.JPB 16,94 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,7 sec.JPB 16,55 km/h
Meters maken 4min AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond800.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray800.00 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond750 m.JPB
Vortex werpen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond13.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray10.0 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond11,00 m.JPB
Fietsband Slingeren AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.00 m.JPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray9.5 m.JPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond9,50 m.JPB
Hurk Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.70 mJPB
2 juli 2017Athletics Champs Venray0.65 mJPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,70 mJPB
Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.75 m.JPB
Meerkamp pupillen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond255 punten.8eJPB
21 mei 2017Athletics Champs Roermond227 punten.32eJPB