Resultaten van Luc Schweitzer.

40 m26 september 2009Clubkampioenschappen Roermond7.45 sec.JPB 19,33 km/h
20 september 2008Clubkampioenschappen Roermond7.66 sec.JPC 18,80 km/h
24 mei 2008Blokmeerkamp pupillen en junioren C/D Roermond7.72 sec.1eJPC 18,65 km/h
29 september 2007clubkampioenschappen Roermond8.34 sec.1eJMP 17,27 km/h
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen7.9 sec.JMP 17,69 km/h
24 juni 2007LK pupillen Venray8.12 sec.JMP 17,73 km/h
60 m24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond10.36 sec.JPA 20,85 km/h
18 september 2010Clubkampioenschappen Roermond10.51 sec.JPA 20,55 km/h
17 april 2010Blokmeerkampen Roermond10.50 sec.JPA 20,57 km/h
600 m20 september 2008Clubkampioenschappen Roermond2:25.86 min.JPC 14,81 km/h
24 mei 2008Blokmeerkamp pupillen en junioren C/D Roermond2:22.91 min.4eJPC 15,11 km/h
29 september 2007clubkampioenschappen Roermond2:47.31 min.1eJMP 12,91 km/h
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen2:46.0 min.12eJMP 13,01 km/h
24 juni 2007LK pupillen Venray2:44.07 min.13eJMP 13,17 km/h
1000 m24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond4:26.43 min.JPA 13,51 km/h
18 september 2010Clubkampioenschappen Roermond4:31.12 min.JPA 13,28 km/h
17 april 2010Blokmeerkampen Roermond4:19.54 min.JPA 13,87 km/h
26 september 2009Clubkampioenschappen Roermond4:34.90 min.JPB 13,10 km/h
Balw 135/155 g26 september 2009Clubkampioenschappen Roermond23.12 m.JPB
20 september 2008Clubkampioenschappen Roermond17.42 m.JPC
24 mei 2008Blokmeerkamp pupillen en junioren C/D Roermond16.75 m.4eJPC
29 september 2007clubkampioenschappen Roermond11.92 m.2eJMP
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen14.58 m.JMP
24 juni 2007LK pupillen Venray13.54 m.JMP
Balw 180/200 g18 september 2010Clubkampioenschappen Roermond19.18 m.JPA
Kogel 2 kg24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond8.37 m.JPA
17 april 2010Blokmeerkampen Roermond7.00 m.JPA
Kogel 3 kg23 augustus 2013Avondwedstrijd Roermond9.83 m.1eJD
22 juni 20133e CD Competitie Kerkrade9.16 m.1eJD
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade9.09 m.1eJD
25 mei 20132e CD Competitie Venray8.48 m.2eJD
20 april 20131e CD Competitie Helmond8.28 m.JD
24 augustus 2012Avond Instuif Roermond7.73 m.2eJD
23 juni 20123e CD competitie Roermond7.62 m.JD
10 juni 2012LK Junioren C/D Venlo8.16 m.3eJD
21 april 20121e CD Competitie Venray7.41 m.JD
Kogel 4 kg12 september 2015Competitie finale Junioren CD Breda10.45 m.15eJC
17 juli 2015Limbra Baancircuit Roermond11.16 m.JC
5 juli 2015LK Junioren CD Kerkrade11.20 m.3eJC
20 juni 20153e CD Competitie Venray11.43 m.2eJC
18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond9.56 m.2eJC
6 juli 2014LK Junioren CD Venlo8.76 m.7eJC
Discus 1 kg12 september 2015Competitie finale Junioren CD Breda25.94 m.20eJC
5 juli 2015LK Junioren CD Kerkrade29.68 m.3eJC
20 juni 20153e CD Competitie Venray28.27 m.2eJC
30 mei 20152e CD Competitie Someren26.63 m.2eJC
18 april 20151e CD Competitie wedstrijd Roermond24.37 m.4eJC
6 juli 2014LK Junioren CD Venlo24.96 m.4eJC
24 mei 20142e CD Competitie Venray21.63 m.6eJC
23 augustus 2013Avondwedstrijd Roermond21.17 m.3eJD
22 juni 20133e CD Competitie Kerkrade19.81 m.3eJD
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade20.10 m.5eJD
25 mei 20132e CD Competitie Venray18.94 m.3eJD
20 april 20131e CD Competitie Helmond17.13 m.JD
23 juni 20123e CD competitie Roermond15.40 m.JD
10 juni 2012LK Junioren C/D Venlo16.51 m.4eJD
21 april 20121e CD Competitie Venray13.36 m.JD
Speer 400 g22 juni 20133e CD Competitie Kerkrade19.15 m.7eJD
9 juni 2013LK Junioren CD Kerkrade21.26 m.6eJD
25 mei 20132e CD Competitie Venray21.62 m.6eJD
20 april 20131e CD Competitie Helmond20.28 m.JD
Speer 600 g (vanaf 1999)30 mei 20152e CD Competitie Someren25.41 m.6eJC
6 juli 2014LK Junioren CD Venlo22.55 m.8eJC
24 mei 20142e CD Competitie Venray24.85 m.10eJC
Verspringen18 september 2010Clubkampioenschappen Roermond3.09 m.JPA
17 april 2010Blokmeerkampen Roermond3.09 m.JPA
20 september 2008Clubkampioenschappen Roermond2.86 m.JPC
24 juni 2007LK pupillen Venray2.22 m.JMP
Hoogspringen24 september 2011Clubkampioenschappen Roermond0.95 m.JPA
26 september 2009Clubkampioenschappen Roermond1.00 m.JPB
24 mei 2008Blokmeerkamp pupillen en junioren C/D Roermond0.70 m.9eJPC
29 september 2007clubkampioenschappen Roermond0.75 m.1eJMP
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen0.75 m.JMP