Resultaten van Louis Roumen.

40 m1 oktober 2005Clubkampioenschappen Roermond7.0 sec.3eJPB 19,89 km/h
18 juni 2005LK pupillen Sittard7.52 sec.JPB 19,15 km/h
22 mei 2005Pupillen competitie Heythuysen7.0 sec.JPB 19,89 km/h
2004Roermond7.3 sec.JPC 19,10 km/h
60 m29 september 2007clubkampioenschappen Roermond9.71 sec.2eJPA 22,25 km/h
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen10.1 sec.JPA 20,89 km/h
6 mei 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Roermond9.93 sec.JPA 21,75 km/h
30 september 2006Clubkampioenschappen Roermond9.8 sec.JPA 21,51 km/h
28 mei 2006LK pupillen Roermond10.27 sec.JPA 21,03 km/h
21 mei 2006Pupillen competitie Heythuysen10.4 sec.JPA 20,30 km/h
30 april 2006Blokmeerkampen Roermond10.57 sec.JPA 20,44 km/h
600 m17 juni 2006Jubileumwedstrijd 70 jaar Swift Roermond2:00.9 min.1eJPA 17,87 km/h
2004Roermond2:10.9 min.JPC 16,50 km/h
1000 m19 april 2008competitie jun. C/D Venray3:37.1 min.8eJD 16,58 km/h
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen3:49.0 min.3eJPA 15,72 km/h
6 mei 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Roermond3:45.98 min.2eJPA 15,93 km/h
30 september 2006Clubkampioenschappen Roermond3:35.9 min.JPA 16,67 km/h
28 mei 2006LK pupillen Roermond3:37.58 min.5eJPA 16,55 km/h
30 april 2006Blokmeerkampen Roermond3:50.10 min.5eJPA 15,65 km/h
1 oktober 2005Clubkampioenschappen Roermond3:55.8 min.1eJPB 15,27 km/h
18 juni 2005LK pupillen Sittard3:42.20 min.2eJPB 16,20 km/h
80 m Horden 76,2 cm24 mei 2008Blokmeerkamp pupillen en junioren C/D Roermond16.60 sec.4eJD 17,35 km/h
Balw 135/155 g1 oktober 2005Clubkampioenschappen Roermond27.10 m.1eJPB
18 juni 2005LK pupillen Sittard22.82 m.JPB
22 mei 2005Pupillen competitie Heythuysen27.47 m.JPB
200422.56 m.JPC
Kogel 2 kg29 september 2007clubkampioenschappen Roermond8.01 m.1eJPA
2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen7.58 m.JPA
6 mei 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Roermond7.81 m.JPA
30 september 2006Clubkampioenschappen Roermond7.80 m.JPA
28 mei 2006LK pupillen Roermond6.72 m.JPA
21 mei 2006Pupillen competitie Heythuysen6.67 m.JPA
30 april 2006Blokmeerkampen Roermond5.87 m.JPA
Kogel 3 kg19 april 2008competitie jun. C/D Venray6.72 m.4eJD
Verspringen2 september 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Heythuysen3.63 m.JPA
6 mei 2007blokmeerkampen pup. en jun. C/D Roermond3.60 m.JPA
30 september 2006Clubkampioenschappen Roermond3.50 m.JPA
28 mei 2006LK pupillen Roermond3.36 m.JPA
21 mei 2006Pupillen competitie Heythuysen3.42 m.JPA
30 april 2006Blokmeerkampen Roermond3.34 m.JPA
1 oktober 2005Clubkampioenschappen Roermond3.45 m.1eJPB
18 juni 2005LK pupillen Sittard3.27 m.JPB
22 mei 2005Pupillen competitie Heythuysen3.15 m.JPB
20042.71 m.JPC
Hoogspringen29 september 2007clubkampioenschappen Roermond0.90 m.4eJPA
24 juni 2007LK pupillen Venray1.05 m.JPA
28 mei 2006LK pupillen Roermond1.10 m.JPA
21 mei 2006Pupillen competitie Heythuysen1.00 m.JPA
18 juni 2005LK pupillen Sittard1.00 m.JPB
22 mei 2005Pupillen competitie Heythuysen1.00 m.JPB
2004Roermond1.05 m.JPC