Resultaten van Koen Stribos.

40m AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond7,7 sec.JPB 18,70 km/h
5 juni 20163e Athletics Champs Someren8.1 sec.JPC 17,78 km/h
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond8,8 sec.JMP 16,36 km/h
40m hrd AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,3 sec.JPB 17,35 km/h
5 juni 20163e Athletics Champs Someren9.3 sec.JPC 15,48 km/h
Meters maken 4min AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond950 m.JPB
5 juni 20163e Athletics Champs Someren850 m.JPC
22 mei 20162e Athletics Champs Roermond900 m.JPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond850 m.JMP
Medicinbal stoten 1,5kg AC22 mei 20162e Athletics Champs Roermond3.70 mJPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.10 mJMP
Vortex werpen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond12,50 m.JPB
5 juni 20163e Athletics Champs Someren10.0 m.JPC
22 mei 20162e Athletics Champs Roermond11.50 m.JPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond13.00 m.JMP
Fietsband Slingeren AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond10,50 m.JPB
5 juni 20163e Athletics Champs Someren9.0 m.JPC
Verspringen AC11 juni 2017Athletics champs 2 Deurne2.95 m.JPB
22 mei 20162e Athletics Champs Roermond2.55 m.JPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.85 m.JMP
Hurk Hoogspringen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,90 mJPB
5 juni 20163e Athletics Champs Someren0.65 mJPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.65 mJMP
Hoogspringen AC11 juni 2017Athletics champs 2 Deurne0.90 m.JPB
22 mei 20162e Athletics Champs Roermond0.90 m.JPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.90 m.JMP
Meerkamp pupillen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond313 punten.14eJPB