Resultaten van Emma Nieskens.

40m AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond8,8 sec.MPB 16,36 km/h
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond9,0 sec.MMP 16,00 km/h
40m hrd AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond9,7 sec.MPB 14,85 km/h
Meters maken 4min AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond825 m.MPB
22 mei 20162e Athletics Champs Roermond750 m.MPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond750 m.MMP
Medicinbal stoten 1,5kg AC22 mei 20162e Athletics Champs Roermond2.00 mMPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.90 mMMP
Vortex werpen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond7,00 m.MPB
22 mei 20162e Athletics Champs Roermond8.00 m.MPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond3.50 m.MMP
Fietsband Slingeren AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond7,50 m.MPB
Verspringen AC22 mei 20162e Athletics Champs Roermond1.75 m.MPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond1.40 m.MMP
Hurk Hoogspringen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,75 mMPB
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.50 mMMP
Hoogspringen AC22 mei 20162e Athletics Champs Roermond0.75 m.MPC
26 september 2015Clubkampioenschappen Pupillen Roermond0.80 m.MMP
Meerkamp pupillen AC21 mei 2017Athletics Champs Roermond203 punten.16eMPB