Resultaten van Daisy Ackema.

100 m23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond16.51 sec.Vrouwen 21,80 km/h
24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond16.42 sec.Vrouwen 21,92 km/h
26 september 2015Clubkampioenschappen Roermond16.20 sec.Vrouwen 22,22 km/h
800 m24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond3:40.61 min.Vrouwen 13,05 km/h
1000 m23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond5:42.43 min.Vrouwen 10,51 km/h
Kogel 4 kg29 oktober 2017Douwe Smit Trofee Roermond7.19 m.4eVrouwen
23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond7.07 m.Vrouwen
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond7.32 m.3eVrouwen
Discus 1 kg29 oktober 2017Douwe Smit Trofee Roermond22.78 m.4eVrouwen
14 juli 2017Limbra Avondwedstrijd Roermond22.39 m.2eVrouwen
24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond17.18 m.Vrouwen
Speer 600 g (vanaf 1999)26 september 2015Clubkampioenschappen Roermond12.75 m.Vrouwen
Kogelslingeren 4 kg29 oktober 2017Douwe Smit Trofee Roermond21.85 m.4eVrouwen
Verspringen23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond3.71 m.Vrouwen
26 september 2015Clubkampioenschappen Roermond3.11 m.Vrouwen
Hoogspringen24 september 2016Clubkampioenschappen Roermond1.20 m.Vrouwen