Swift Atletiek

Afscheid Monique Hendrikx als vertrouwenscontactpersoon

zaterdag 15 april 2017

Recent hebben we afscheid genomen van Monique Hendrikx als vertrouwenscontactpersoon voor Swift. Monique heeft een jaar of tien geleden het initiatief genomen voor het instellen van een VCP bij Swift atletiek. Een belangrijke stap naar het invulling geven aan de veilige sportvereniging. We willen Monique heel hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren!

 

gepost door : Zoƫ van Lierop

Afscheid Nico Ritchi als recreantentrainer

zondag 9 april 2017

Afgelopen januari heeft Nico Ritchi afscheid genomen als recreantentrainer.

Nico geeft al training vanaf de jaren negentig en heeft vele groepen getraind waaronder diverse jeugdgroepen, heeft getraind bij de Running Academy en was de laatste jaren als recreantentrainer actief.

Velen kennen Nico vooral als vaste trainer naast Ruud Babic.

Afgelopen maandag 3 april was het dan zover. Nico was naar de baan gelokt en even na 19.30u. werd de training stopgezet.

Ruud Babic was aanwezig en heeft op zijn bekende manier een heel persoonlijke speech gegeven voor Nico, die zichtbaar onder de indruk was.

Nico bedankte Ruud voor zijn mooie woorden en bedankte ook alle aanwezigen en legde nogmaals uit dat hij het tijd vond om na al die mooie jaren als trainer het stokje over te dragen.

Nico nogmaals hartelijk dank voor al je inzet al die jaren.

Mooie woorden van Ruud Babic voor het afscheid van Nico Ritchi als trainer

Mooie woorden van Ruud Babic voor het afscheid van Nico Ritchi als trainer

gepost door : Mario Lomans

Kantinecommissie jaarverslag 2016

zaterdag 8 april 2017

Samenstelling kantinecommissie 2016-2017
Inkoop: 
- tot clubkampioenschappen Janneke Smeets-Refualu
- na clubkampioenschappen Petra van Tongeren/ Monique Kerpen
Planning: Betsie Lafleur
Voorzitter: Monique Kerpen
Leden: 12-15 leden

In 2016 namen enkele leden van de kantine -commissie, waaronder de inkoper, afscheid, na jarenlange trouwe dienst. Na wervingsactiviteiten kwamen er ook weer enkele nieuwe leden bij, zodat het aantal commissieleden rond de 12-15 blijft schommelen. Graag zouden we dit aantal willen uitbreiden zodat het rooster gemakkelijker ingevuld kan worden en er ook meer invallers/ vervangers zijn om op terug te vallen en “extra handen” bij wedstrijden.

Betaalkaarten
Het gebruik van de Swift -betaalkaarten, ingevoerd na de ALV van 2016, heeft enige aanloop nodig gehad. Inmiddels weten echter steeds meer leden van het bestaan én het gemak van de betaalkaart en zijn er al meer dan 170 kaarten verkocht. 

Openstelling voor Running Academy
Alle vier de trainingsgroepen van de Running Academy trainen dit jaar óók op zondag op de atletiekbaan, of starten en eindigen hun training hier. Dit heeft een positieve impuls gegeven aan het gebruik van de kantine na afloop van deze trainingen.  
Dankzij de gezamenlijke inzet van de Running Academytrainers (die, na een korte instructie, bij toerbeurt met z’n tweeën de kantine bemensen) kan elke zondag de kantine geopend zijn. Hier wordt steeds door een groep van zo’n 20-30 mensen gebruik van gemaakt.

Medewerking
Verder heeft de kantine -commissie ook dit jaar weer haar medewerking verleend aan een aantal evenementen door voor de “catering” te zorgen. Denk hierbij aan de lunchpakketten voor juryleden en andere vrijwilligers bij wedstrijden en de wafels en versnaperingen bij de nieuwjaarsborrel (activiteit Senioren -commissie).

Gezonde sportvereniging
Ook dit jaar is er door de voorzitter weer deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten van de gemeente Roermond over de gezonde sportvereniging. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er ideeën en ervaringen uitgewisseld met een aantal andere verenigingen waaronder SVC 2000, Concordia, SHH en Ready ’60. Voor de grote verenigingen blijken er vaak meer mogelijkheden om het assortiment gezonde producten uit te breiden. Voor een relatief kleine kantine als die van Swift zijn verse producten lastiger aan te bieden vanwege de beperkte houdbaarheid.
Waar mogelijk bieden we in ieder geval fruit aan. In de zomer van 2016 hebben we vers-boerderij Schreurs bereid gevonden enkele malen appels te sponsoren bij een evenement. Deze zijn toen met veel succes in partjes uitgedeeld aan de deelnemers. Ook was er in de zomer tijdens enkele wedstrijden buiten een watertappunt gemaakt. Dit soort acties willen we graag uitbreiden.
Ook zijn er recent tijdelijk tosti’s met bruinbrood opgenomen in het assortiment om te zien of dit in een behoefte voorziet.
De introductie van alcoholvrij bier heeft het afgelopen jaar niet voor een enorme omzet gezorgd (er zijn enkele kratten van zowel Erdinger 0,5% als van Radler 0,0%verkocht). Er is echter wel met enige regelmaat vraag naar en we willen dit graag blijven aanbieden, ook in het kader van een verantwoord alcoholbeleid.
De granenrepen, als gezonder alternatief voor snoeprepen, worden niet heel gretig afgenomen. De verkoop van deze repen is echter vergelijkbaar met die van de snoeprepen dus ook de granenrepen willen we blijven aanbieden.

Opbrengsten
De opbrengsten uit de kantine zijn het afgelopen jaar sterk teruggelopen, zoals uit de winst- en verliesrekening valt op te maken. Onduidelijk is voor de kantinecommissie waardoor deze daling wordt veroorzaakt. Dit vraagt om nader onderzoek en overleg.

Speerpunten 2016-2017
- Inkoop herzien; we hebben ons de vraag gesteld of inkopen bij de Sligro op dezelfde manier gehandhaafd moet blijven. Door de grote verpakkingen/ aantallen die hier gekocht moeten worden, lukt het niet om alles te verkopen voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is. We hebben hierdoor al een aantal keren producten op de valreep voor een lagere prijs verkocht of zelfs moeten weggooien. Een aantal producten (nog bepalen welke) zullen we daarom bij de reguliere supermarkten gaan inkopen.
Ook willen we bekijken of er eventueel wijzigingen in het productaanbod nodig zijn (verkleinen assortiment) zodat het weggooien van artikelen voorkomen kan worden.
- Aanschaf nieuwe koffiemachine; onze koffiemachine is onlangs kapotgegaan (na ongeveer 10 jaar dienst te hebben bewezen). De aanschaf van een nieuwe machine is zeer wenselijk. Nu de mogelijkheid er is willen we graag meteen investeren in een machine met meer mogelijkheden (cappuccino, latte). De machine wordt door veel verschillende mensen gebruikt en de bediening moet dus eenvoudig en robuust zijn, en ook het onderhoud moet gemakkelijk zijn. Er is inmiddels vergelijkend warenonderzoek gedaan. Het bestuur neemt hierin op korte termijn een besluit.
- Aanpassingen kantine; de werkgroep restyling kantine heeft, helaas gehinderd door enige vertraging, het afgelopen jaar een aantal ideeën uitgewerkt voor het restylen van de kantine. Hierbij is rekening gehouden met een veelheid aan factoren en wensen (noodzakelijke aanpassingen, wenselijke aanpassingen en “extra’s”).
Onlangs zijn er twee ontwerpen gepresenteerd tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur zal zich nu eerst verder buigen over de keuze voor een ontwerp en de (financiële) haalbaarheid ervan.

 

Monique Kerpen
Maart 2017

gepost door : Monique Kerpen

Swift man/vrouw van het jaar 2016

zaterdag 8 april 2017

Swift man/vrouw van het jaar 2016

ALV dd. 31-3-2017

 

Tijdens de voorbespreking hiervan in het bestuur zijn er enkele namen voorbij gekomen, maar bij deze persoon bleven we toch gelijk hangen. De keuze voor deze persoon is niet alleen maar gemaakt voor zijn vele intensieve taken die deze persoon gedurende het jaar heeft gedaan. Ook het feit dat deze persoon al jaren bij deze taak of commissie een dragende rol heeft, heeft meegespeeld. Het, eigenlijk, onmisbaar zijn van deze persoon voor de commissie is het afgelopen jaar weer flink gebleken.

Helaas is deze persoon vandaag niet aanwezig, maar het bestuur heeft unaniem gekozen om dit jaar Jan van de Winkel als Swift -man van het jaar te kiezen. Jan heeft deze titel al eerder mogen ontvangen, maar Jan heeft deze titel dit jaar weer ten volle verdiend.

Jan is al zo’n 22 jaar lid van de Wedstrijd Organisatie Commissie. Hier heeft hij voornamelijk de rol als Juco. Als voorzitter heeft hij ook vele taken op zich genomen omdat deze in de commissie verder onbezet waren. Jan is erg betrokken bij het goed slagen van de wedstrijden, en heeft er daardoor ook voor gezorgd dat Swift in de regio bekend staat als een vereniging die de wedstrijden altijd tot in de puntjes verzorgt heeft.
De wedstrijd Organisatie Commissie gaat het komend jaar een aantal leden verliezen, waardoor Jan weer een zware taak wacht. Steun wordt al van een aantal kanten geboden. Maar het bestuur wil Jan ook op deze manier nog een hart onder de riem steken.

Ook wel het vermelden waard is dat Jan niet alleen al 22 jaar bij het WOC zit, maar dit jaar ook 35 jaar lid is van Swift. Één van de leden die het langst lid is van Swift.

Jan, proficiat namens alle Swift -leden en we hopen dat je nog lang als vrijwilliger van Swift actief blijft want het vele werk wordt zeer gewaardeerd.

gepost door : Bestuur Swift Atletiek

Oproep: stripboeken,vinyl, cd's en dvd's voor SamenLoop voor Hoop

vrijdag 7 april 2017

Op 10 en 11 juni a.s. is de SamenLoop voor Hoop op ons sportpark. Met 2 recreanten- en 1 jeugdteam zullen we hierbij actief aanwezig zijn. Maar liefst 24 uur lang om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF.
In dit weekend hebben wij ook een kraam waarvoor wij allerlei activiteiten gaan organiseren die geld gaan opbrengen Er komt ook een 2e hands stripboeken, vinyl, cd en dvd markt in onze kraam.
De opbrengst van de verkoop gaat geheel naar het KWF.

Onze vraag is dan ook, wie heeft er op zolder (of ergens anders) nog stripboeken, vinyl (lp’s en singles), cd's en dvd's liggen en wil dit via aan ons aan het goede doel schenken?

Graag reacties mailen naar lustforlife@planet.nl

Met vriendelijke groet,
Organisatie Swiftteams SamenLoop voor Hoop 2017

Johan, Marlou, Ruud, Thijs en Wilfred

gepost door : Wlfred Klaassen

Goodybag voor deelnemers van de Roermond cityrun van de Vitaminestore

vrijdag 31 maart 2017

Hebben jullie je al ingeschreven voor de Roermond City-run 2017?? Doe dit dan snel want:

Voor de deelnemers van de Roermond Cityrun 2017 liggen er bij de Vitaminestore Goodybags klaar met een aantal handige producten die wellicht kunnen bijdragen tot prestatieverbetering. In de winkel kun je uitleg en toelichting krijgen, over deze producten en meer. Tevens kunnen de deskundige dames van de Vitaminstore jullie advies geven op al jullie vragen over supplementen en sportvoeding.

Dus ben er snel bij want OP = OP!

 

gepost door : Karin Pijpers

Stukken Algemene Leden Vergadering

woensdag 29 maart 2017

Beste leden,

Als bestuur willen we onze excuses maken voor het laat plaatsen van de stukken voor de ALV van komende vrijdag 31-3.
Helaas is het door diverse oorzaken niet gelukt om dit eerder inzichtelijk te maken. We zullen dit komende vrijdag gaarne nog toelichten.

De stukken zijn nu echter wel beschikbaar.
Ze staan op de Swift site in het nieuwsoverzicht.

Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf ingediend worden, of tijdens de pauze. 

We hopen op een prettige en vruchtbare vergadering.
Tot vrijdag.

Namens het bestuur,
Marcel Vaessen

Agenda

Concept verslag

balans2016

resultaat 2016

Jaarplan Senioren Commissie

Terugblik Junioren

Terugblik Lopen

Terugblik Specialisatie Trainingen

gepost door : Marcel Vaessen

Statusmelding inzake Swift -administratie.

zondag 26 maart 2017

Dit bericht is bestemd voor alle Swift -leden en wordt gepubliceerd per email, op de Swift -website en op de publicatieborden in de kantine en kleedkamers

 

Beste (ouders,verzorgers van) Swift-ers

Onze excuses indien je in de afgelopen periode hinder hebt gehad van een niet goed werkende Swift -administratie. We willen hierover gaarne een toelichting geven.

 

Onze financiële administratie was tot medio 2016 uitbesteed en de ledenadministratie werd middels "Swift" -software bijgehouden. Medio 2016 zijn we gestart met de software van e- boekhouden, waarmee onze financiële en leden -administratie geheel in eigen beheer gedaan kan worden. Gedurende en na de overgang naar de nieuwe administratie werden we enkele keren geconfronteerd met problemen. Het bestuur heeft de afgelopen periode vele uren besteed aan corrigeren en bijwerken van de administratie en dit proces is helaas nog niet afgerond.

Helaas ontbreekt momenteel nog een automatische koppeling tussen e -boekhouden en onze Swift -software"  (Swift/admin) , waarmee oa. mailings verstuurd worden

 

Mogelijke consequenties van hetgeen we hiervoor beschreven hebben

  • je bent nog niet ingeschreven omdat je inschrijfformulier niet verwerkt is.
  • je krijgt nog geen mails van Swift
  • je gegevens kloppen niet (meer)
  • de automatisch geïnde contributie klopt niet
  • atletiek-categorie is verkeerd of manco of onbekend
  • Bondsnummer (Atletiek Unie) is verkeerd, manco of onbekend

 

Wij sturen jullie binnenkort een mail met vermelding van bondsnummer bij de Atletiek Unie, categorie bij Atletiek Unie en categorie bij Swift.  Wij verzoeken jullie deze gegevens te controleren en eventuele fouten, manco's  per mail te melden bij:  ledenadministratie@swiftatletiek.nl

 

Indien je nog geen mailing van Swift ontvangt, dan gaarne z.s.m een mail sturen naar: ledenadministratie@swiftatletiek.nl

 

Wij hopen op jullie begrip en medewerking

 

met vriendelijke groet

Penningmeester:         Anna Olsson

Secretaris:                  Jos de Vries

Ledenadministratie      Peter van der Zander

Swift Atletiek

gepost door : Jos de Vries

Swift pupillen winnen in Sittard

dinsdag 21 maart 2017

Afgelopen zondagochtend 19 maart was er in de ochtend een Athletics Champs wedstrijd voor pupillen BC/Mini in de indoorhal van AV Unitas in Sittard.

Een klein, maar enthousiast groepje van 5 atleetjes van Swift vormden samen met 3 atleetjes van AV Leudal een combiteam.
Samen moesten zij een drietal onderdelen en een pendelestafette afwerken.

Nadat iedereen alle onderdelen had gedaan, bleek het combi-team Swift/AV Leudal de 1e plaats behaald te hebben.

Zij kregen een mooie beker, die zij om beurten thuis en op school kunnen laten zien, waarna de beker een mooie plaats in onze kantine zal krijgen.

Amy, Koen, Bram, Joas en Noah, goed gedaan en proficiat!

De winnaars v.l.n.r.: Bram Linders, Koen Stribos, Amy Damen, Noah Babic, Joas de Zeeuw

De winnaars v.l.n.r.: Bram Linders, Koen Stribos, Amy Damen, Noah Babic, Joas de Zeeuw

gepost door : Roy Babic

Introductie 3 nieuwe bestuursleden vanaf 5 jan 2017

zaterdag 18 maart 2017

Beste  Swifft -er

Op 5 januari j.l. zijn op tussentijdse Algemene Ledenvergadering 3 nieuwe bestuursleden voorgedragen. De toen aanwezige Swift -leden hebben goedkeuring gegeven aan de benoeming van 

Guido Hennissen             Voorzitter

Anna Olsson                    Pennngmeester

Peter van der Zander        ICT en meer

Jos de Vries                     Secretaris

 

De in 2016 reeds benoemde bestuursleden  zijn

Karin Pijpers                    Arbo en Veiligheid

karin Haans                      Algemene Zaken

Leo Widlak                       Wedstrijden

Marcel Vaessen               Trainingen

Lex Hoefnagels                Accomodatie

 

           

Het voltallige bestuur zal samen met jullie hulp uiterste best doen om van Swift een nog mooiere vereniging te maken. 

Onderstaand een korte introductie van de nieuwe bestuursleden

met vriendelijke groet,

Swift Bestuur

 

 

Guido Hennissen

Mijne dames en heren, clubgenoten,

Mijn naam is Guido Hennissen, ik ben 45 jaar oud, maar wat erger is, sinds begin dit jaar ben ik ook jullie voorzitter.....
Als vader van twee jonge kinderen woon ik met deze kinderen en hun moeder, mijn vriendin, sinds 2008 in Maasniel. Voorheen woonden wij allemaal in de randstand, waar ik als advocaat en bedrijfsjurist werkte en ook studeerde. Overigens kom ik uit Wessem, dus er kan zonder meer dialect gesproken worden.
Ik werk nog steeds al jurist en ik hoop dit nog lang te blijven doen.  Mijn vriendin is stewardess en daarom vaak uithuizig. Vanwege mijn eigen werk en dat van mijn vriendin ben ik niet altijd beschikbaar voor allerlei taken. Er kan geschipperd worden.

Mijn bestuur zal na de inwerkperiode hopelijk zien op continuïteit , in die zin dat veranderingen minimaal en geleidelijk zullen zijn en niet-invasief. Dit zal evenwel niet altijd mogelijk zijn. Voor alle goede ideeën en inbreng anderszins, hou ik me aanbevolen.

Uiteraard ben ik ook enthousiast en actief hardloper en alzo sinds geruime tijd bij het wel en wee van de club betrokken. Op dit moment train ik voor de Venloop en de Cityrun op de afstanden 10 kilometer en 10 Engelse mijl. Het enthousiasme van de trainers en de clubgenoten heeft mij tot het voorzitterschap doen besluiten. Ook hierin wens ik geen verandering......

Tot zover deze korte introductie.
Ik vertrouw op een plezierige samenwerking en dank voor het gestelde vertrouwen.

Groetend,
GH

 

Anna Olsson

Ik ben 48 jaar jong ... en sinds kort penningmeester bij Swift. 

Ik werk als Team Leader Transport Engineering bij Scania Parts Logistics 

Sporten, zelf doen en/of kijken vind ik allebei heel erg leuk. 

In 1995 was ik vrijwilliger bij de WK in Atletiek in Göteborg waar ik vandaag kom. 

Ik heb Carl Lewis, Merlene Ottey en het wereldrecord hink-stap-springen van Jonathan Edwards gezien. Superleuk. 

Maar ik vind het even leuk om onze enthousiaste jeugd bij Swift te zien en mee te helpen aan de continuiteit van Swift

groetjes

Anna

 

Peter van der Zander

Als "vers" bestuurslid stel ik me graag even aan jullie voor.

Samen met mijn vrouw ben ik woonachtig in Herten; ik ben 55 jaar en sinds juni lid van Swift.

Gestart aan de "Running Academy" en tijdens de "Cityrun 2016" in Roermond mijn eerste 10 km gelopen.

Nu loop ik, met veel plezier, mee met de recreantengroep. Geweldige trainers met een super inzet en gezellige en plezierige mede lopers! Dit is de reden dat ik besloten heb mijn steentje bij te dragen door bestuurslid te worden.

Mijn schouders zetten onder een vereniging, die tegemoet komt aan de vitaliteit van jong en oud en een ieder de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen op een sportieve manier, doe ik met veel plezier. Ik ben van mening dat Swift daarnaast, een platform biedt aan jeugd, onze toekomstige generatie. Hier werk ik graag aan mee! 


Met vriendelijke groet,

Peter van der Zander.

 

Jos de Vries

Ik ben 63 jaar en sinds 4 jaar actief lid van Swift

Ik ben sinds ongeveer 33 jaar een enthousiaste jogger en heb vele jaren alleen gelopen. Nu ren ik meestal liever in groepsverband en ga gemiddeld 3 keer per week hardlopen bij/vanaf Swift of in de mooie omgeving van Zjwame en Remunj

Na bijna 10 jaar in de logistiek en daarna ca 30 jaar in de ICT te hebben gewerkt, ben ik sinds Juli 2015 "uit dienst".  Ik geniet van iedere nieuwe dag en vooral ook van de wekelijkse oppas-dag met mijn 2 kleinzoons. 

Sinds bijna 1 jaar ben ik als vrijwilliger actief bij Swift, Ziekenhuis Roermond en Zwembad Swalmen. 

groetjes

Jos

 

gepost door : Jos de Vries